ספרינקלרים

1/2

ביצוע של מערכות ספרינקלרים (כיבוי אוטומטי במים, גז וקצף). הקמת מאגרי מים וחדרי משאבות ע"י צוות מהנדסים בכירים המאושרים ע"י ה 13 NFPA האמריקאי, ובכפוף לתקן 1596 ישראלי, ותקנים בינלאומיים.